2009-05-25
Kristdala Elektriska AB finns numera även tillgängligt på nätet.
På denna webbsajt finner du information om företaget och dess kontaktuppgifter.